„Wpływ na innych wywiera każdy. Każdy też wybiera czy ten wpływ jest świadomy czy nieświadomy.” Krzysztof Jędrzejewski Celem Budując Liderów jest wspieranie w rozwoju liderów i osób zainteresowanych...