Zaznacz stronę

Zaproszenie na śniadanie o biznesach misyjnych/Missional Enterprise

Mam niezwykłą przyjemność zaprosić Cię dzisiaj na bardzo wyjątkowe spotkanie. Na smaczne śniadanie, w miłym miejscu, w przyjaznej atmosferze, przyprawione szczyptą biznesu i posypane misją.

Wierzę, że to wydarzenie może przyczynić się do rozwoju misji chrześcijańskich w naszym kraju, a Twoja obecność może okazać się strategiczna. Pozwoliłem sobie zaprosić osoby, które mają na sercu budowanie Królestwa Bożego w Polsce i praktycznie realizują to zadanie przez głoszenie, pracę własnych rąk, postawę oraz wspieranie misyjnych działań.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie pewnego modelu misji wplecionej w biznesowe przedsięwzięcia i zachęcenie uczestników do wywierania wpływu na rozwój tego modelu. Jak Pryscylla i Akwila realizowali misję i tworzyli przestrzeń dla działalności Pawła, tak wierzę, że Ty możesz zwiększyć swój udział w budowaniu Bożego Królestwa.

Biznesy Misyjne – Krok ku temu, by tworzyć biznesy, które robią różnicę

Przedsięwzięcia biznesowe i społeczne stanowią znaczącą możliwość do promowania Ewangelii w naszych coraz bardziej sekularyzujących się społeczeństwach. Moja prezentacje przedstawia niektóre fundamentalne koncepcje, na których zbudowana została strategia realizowania biznesów jako misji, dla krzewienia Ewangelii. – Ralph Gatti.

Naszym gościem będzie Ralph Gatti, doświadczony przedsiębiorca, były prezes jednego z największych dostarczycieli części do trucków na rynku amerykańskim A.R.E. Obecnie pełni funkcję dyrektora regionalnego (Europa Centralna i Wschodnia) międzynarodowej organizacji „The Navigators” oraz europejskiego dyrektora The Global Enterprise Network. Jest bezpośrednio zaangażowany w nadzorowanie personelu i realizacji projektów w 14 krajach na całym świecie. Swoje doświadczenie w biznesie wykorzystuje dzisiaj inwestując w rozwój liderów zarówno biznesowych jak i licznych organizacji non-profit. Wraz z żoną Bonnie mieszkają zarówno w Sofii w Bułgarii jak i Akron w USA.

Czym są biznesy misyjne i jak te dwa słowa można w ogóle łączyć w jednym zdaniu?

Biznes misyjne to zarówno te działalności gospodarcze, jak i organizacje pozarządowe, które są nastawione z jednej strony na budowanie Królestwa Bożego, a z drugiej odpowiadając na odczuwalne potrzeby lokalnej ludności, mogą stanowić źródło utrzymania dla misjonarzy i wspierania Bożych inicjatyw.

Idea zrodziła się z potrzeby życia. W wielu regionach świata ustanowienie misji funkcjonujących w oparciu jedynie wsparcie finansowe pełnoetatowych misjonarzy okazało się albo tak wielkim wyzwaniem, że bardzo hamowało misje, albo było zgoła niemożliwe do wprowadzenia. Zrodziło się zatem pytanie jaki model misji przyjąć? Strzałem w dziesiątkę okazał się model holistyczny, który skupia się nie tylko na głoszeniu Ewangelii słowem, ale i działaniem, działaniem, które zmienia rzeczywistość lokalnej społeczności i pozwala utrzymać rodzinę czy rodziny misjonarzy, który pozwala budować relacje.

The Global Enterprise Network zajmuje się wspieraniem budowania misji i misjonarzy, którzy chcą budować biznesy dające utrzymanie misjonarzom, a jednocześnie pokazujące na Naszego Króla, Jezusa Chrystusa.

Na spotkaniu będzie możliwość poznania propagatora idei, samej koncepcji oraz praktycznych, wdrożonych w życie zastosowań modelu.

Więcej o tym jak rodził się pomysł można znaleźć chociażby pod tym linkiem: http://www.gendesk.org/articles/advancing-the-gospel-through-missional-enterprises

Przykłady biznesów misyjnych:

     

Wspaniale byłoby mieć wśród uczestników osoby, które zajmują się na co dzień prowadzeniem biznesów oraz osoby żywo zainteresowane misją głoszenia Ewangelii – jej wspieraniem, prowadzeniem, propagowaniem. Wierzę, że to śniadanie może stanowić ważny punkt na drodze do przemiany oblicza misji chrześcijańskich w naszym kraju oraz do potężnego rozwoju Królestwa Bożego.

Gdy myślę o biznesach misyjnych przychodzą mi do głowy następujące słowa z Księgi Izajasza, mówiące o prawdziwym poście, poście, który uwielbia Boga przez praktyczne działanie i przez działanie kształtuje rzeczywistość według Bożego zamysłu:

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Jahwe iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Jahwe odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzecze]: „Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Jahwe cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać Naprawcą wyłomów, Odnowicielem rumowisk na zamieszkanie.
(Isa 58:6-12)

Zapraszam zatem na spotkanie, które może stanowić punkt wyjścia do szerszego rozwijania biznesów misyjnych w Polsce.

Fragment ten mówi o bardzo praktycznym wymiarze Ewangelizacji poprzez działanie. Zabudowujmy zatem prastare zwaliska! Zacznijmy na początek od spotkania się ten jeden raz na smaczne śniadanie.

Gorąco zapraszam,

Dariusz Wit

Termin spotkania: 8.05.2017 (poniedziałek)

Czas: godziny 10:00-12:00

Miejsce: Sala Konferencyjna Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 przy ul. Polnej Róży 1C.

Koszt spotkania: 25zł (na pokrycie kosztów organizacyjnych)

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

Fundacja „Edukacja z Wartościami”
ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
mBank
Konto: 80114019770000330960001011
Opis przelewu: „Udział w śniadaniu o biznesach misyjnych”

Koniec zapisów: 06.05.2017..

Zapisy na spotkanie przez załączony formularz:

Organizatorzy: